تبلیغات
اخبار واطلاعات آسانسور - تفاوت استاندارد تجدید نظر اول آسانسور با استاندارد مدون سال 81 ادامه الزامات ماشین آلات و درب طبقات
ارتقاء كیفیت آسانسور درایران

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

:نظرسنجی

آماروبلاگ

یکشنبه 23 خرداد 1395-08:36 ق.ظتفاوت استاندارد تجدید نظر اول آسانسور با استاندارد سال 81:
در بند 6_5 ماشین آلات خارج از چاه

در بند 6_5_1 کلیات ماشین آلات خارج ار چاه با نص صریح شده است 
محل های استقرار ماشین آلات در خارج از چاه در  آسانسور هایی که موتورخانه مجزا ندارند ، باید طوری ساخته شوند که در برابر بارها و نیروهای وارده مقاوم باشند.

در بند 6_5_2 اتاقک ماشین آلات در بند 6_5_2_1 ماشین الات باید درون یک اتاقک که فقط برای آسانسور در نظر گرفته شده، قرار گیرد . در این اتاقک نباید تجهیزاتی به جز تجهیزات آسانسور قرار گرفته باسد

شد

در ضمن وجود داکت و یا کانال بر روی سیم غیر مرتبط آسانسور در اتاقک ممنوع است

در بند 6_5_2_2  می خوانیم اتاقک ماشین آلات باید دارای دیوارها  ، کف، سقف و درهای بدون روزنه و شکاف باشد

تنها بازشو های مجاز عبارت اند از
الف . بازشوهای تهویه
ب بازشو های بین چاه و اتاقک ماشین آلات که برای کارکرد آسانسور لازم می باشد
پ. بازشو های تهویه برای خروج گاز ها و دود درصورت آتش سوزی
این بازشو ها هنگامی که در دسترس افراد داشته باشند باید با الزامات باید الزامات زیر مطابقت داشته باشند
1. حفاظت در برابر تماس با نواحی خطر ناک مطابق با جدول 5 از استاندارد en294 
2 . درجه حفاظت در برابر تماس با اجزا حداقل IP2XD

.در بند 6_5_2_3 الزامات درها به شرح زیر الزام شده است
الف. از ابعاد کافی برای انجام کارهای لازم از طریق در برخودار باشند
ب  به طرف داخل اتاقک باز نشوند
پ. قفل کلید خور داشته باشد به طوری که بستن و قفل کردن آن ها بدون کلید ممکن باشد

در بند 6_5_4 تهویه اتاقک ماشین آلات به صورت زیر مصرح شده است 
باید به طور مناسب تهویه شود. ماشین آلات باید تا جایی که امکان دارد به صورت مناسب و عملی در برابر گرد و غبار ،  دودهای زیان آور و رطوبت محافظت شود

در بند 6 _5_5 روشنایی و پریز ها الزامات ش به شرح زیر بیان شده است

داخل اتاقک ماشین آلات باید سیستم روشنایی برقی نصب شده به طور دایم با شدت حداقل 200 لوکس در تراز کف فراهم شده باشد . تامین انرژی آن باید از طریق کلید مستقل تامین شود

روشنایی باید کلیدی داخل و نزدیک به در ورودی و در ارتفاع مناسب ،  روشنایی این اتاقک را کنترل کند

در بند 6_6 وسایل عملکرد های اضطراری و آزمون تیتر شده است

در 6_6_1 گفته شده در حالت های مختلف دسترسی به ماشین آلات نیروی محرکه  خارج از موتورخانه در شب های گذشته گفته شد باید وسایل لازم برای عملکرد های اضطراری و آزمون به نحو مناسب بر تابلو فراهم شده باشد تا انجام هر گونه عملکرد های اضطراری و آزمون های دینامیکی آسانسور از بیرون چاه میسر باشد. این تابلو ها باید تنها در دسترس افراد مجاز باشند.

همچنین این شرایط در مورد وسایل سرویس و نگهداری در حالتی که در مرحله های تعمیر و نگهداری نیاز به حرکت دادن کابین وجود داشته باشد و این کار از فضاها ی کار ی در نظر گرفته شده در درون چاه به ایمن چاه انجام نشود ، صدق می کند.

در صورتی که وسایل عملکرد اضطراری و آزمون در داخل اتاقک ماشین آلات محافظت نشده باشند ، باید توسط پوشش مناسب محصور شوند به طوری که 
الف. به طرف داخل چاه باز نشوند
ب. قفل کلید خور داشته باشد به طوری که به بستن و فقل کردن مجدد آن بدون کلید هم ممکن باشد

در 6_6_2 تابلو ها باید دارای امکانات زیر باشند 
الف  وسایل عملکرد اضطراری به همراه باید شرایط بند 12_5 و 14_ 2_3_4  فراهم کنند

و الزام مهمی وجود دارد الزام زیر است
مشاهد ه مستقیم سیستم محرکه آسانسور یا وسایل نمایشگری که موارد زیر را نشان دهد
جهت حرکت کابین.
رسیدن به منطقه باز شو
سرعت کابین اسانسور

در 6_6_3 می خوانیم وسایل روی تابلوها باید با استفاده از روشنایی برقی نصب شده به طور دایم با شدت حداقل 50 لوکس در محل آن تجهیزات روشن شوند.

باید کلید ی در نزدیکی یا روی تابلو برای قطع و وصل این روشنایی نصب شود .
و منبع برق روشنایی مستقل باشد

و نهایتا فضای  جلو تابلو به اندازه 0.7 متر و عرض 0.5 متر تعیین باشد

اتاق های فلکه بدون تغییر قابل ملاحظه ای در تجدید نظر اول مصرح شده است

و در درب های افقی با تغییر نگارش نص آن به شکل زیر مصرح شده است 
تمام درهای افقی هنگام بسته بودن باید بتواند وزن دو نفر را هر نفر نیرویی 1000 نیوتن به سطحی معادل m0.2×0.2 m  در هر قسمتی وارد می نمایند را بدون تغییر شکل دائمی تحمل کنند

در مورد دما اتاق فلکه بند 6_7_1_6 به شرح زیر مصرح شده است 
اگر خطر برفک زدن یا تقطیر بخار آب در اتاق فلکه ها وجود دارد، برای  محافظت تجهیزات باید تهمیدات لازم اتخاذ شود

اما در صورت وجود تجهیزات برقی دمایی داخلی آن مشابه دمای موتور خانه باشد

حداقل روشنایی اتاق فلکه ها باید حداقل 100 لوکس روی فلکه ها باشد

در بند 6_7_2 فلکه های در داخل چاه 
باید الزام زیر را تامین کند
فلکه ها ی هرزگرد منحرف کننده می توانند طوری در فضای بالاسری چاه نصب شوند که در بیروت از فضای بالای سقف کابین واقع شوند و آزمون ها و نگهداری آن ها در ایمنی کامل از طریق سقف کابین ، از درون کابین  آسانسور یا از طریق کفی یا بیرون چاه انجام شود

پس از الزامات فضای ماشین آلات  به درهای طبقه می رسیم

در الزامات کلیات و مقاومت مکانیکی تغییر خاصی نکرده است و فقط در نگارش و انشا آن تغییر ایجاد شده است

اما عملکرد در هنگام آتش سوزی  که مقاومت در  برابر آتش به استاندارد en81_8 ارجاع شده است

به طوری در نص مصرح 7_2_2 درهای طبقات ترجیحا باید مطابق با مقررات مربوط به محافظت ساختمان در برابر آتش، باشند . روش انجام آزمون مقاومت در برابر آتش در استاندارد en81_8 توصیف شده است

در بند 7_2_3_2 مطالب جدید می خوانیم به شرح ذیل است تحت اعمال نیرویی معادل 15 0 نیوتن به طور دستی در بدترین نقاط، در جهت باز شو به لته پیشرو درهای کشویی افقی و درهای تاشو ، فاصله آزاد ذکر شده می تواند از 6 میلی متر شود، اما از مقادیر زیر نمی تواند بیشتر شود
الف. 30 میلی متر در مورد درهایی که از یک طرف باز می شوند
ب .45 میلی متر در مورد درهایی از وسط باز میشود

لته درهای شیشه ای باید به گونه ای ثابت شوند تا در اثر اعمال نیروهای ذکر شده در این استاندارد بدون آنکه اتصالات شیشه دچار آسیب شود نیرو را منتقل کنند

در در هایی که ابعاد شیشه آن ها از مقادیر ذکر شده 7_6_2  بدون تغییر نسبت استاندارد سال 81 باید از شیشه های لایه دار استفاده نمود و همچنین تحمل آزمون های شوک آونگی در پیوست خ آمده را نیز داشته باشند

بعد از انجام این آزمون ها کارکرد ایمن در نباید مختل شود.

با توجه به طولانی آزمون های ضربه آونگی روز سه شنبه کل وقت بحث به بررسی این آزمون قرار می دهم خواهشا برای درک بهتر موضوع مطالعه به جزوات دینامیک و مقاومت مصالح داشته باشید

در بند 7_ 2_3_ 4 نصب شیشه در باید به گونه ای انجام شود تا از خارج نشدن شیشه اتصالات آن ، حتی هنگام نشست آن، اطمینان حاصل شود

دقت کنید مصرح جدید ی در  بند 7_2_3_5 منصص شده است لته های شیشه باید دارای برچسب حاوی اطلاعات زیر باشد
الف. نام و علامت تجاری فروشنده
ب  نوع شیشه
پ. ضخامت

در بند 7_ 2_3_6  می خوانیم به منظور اجتناب از کشید ه شدن دست کودکان در درهای خودکار افقی که ابعاد شیشه آن ها از مقادیر ذکر شده در بند 7_6_2 بیشتر باشد ، ترجیحا باید تهمیداتی به منظور کم کردن این خطر انجام گیرد از قبیل 
الف کاهش ضریب دست ها و شیشه ها 
ب  مات کردن شیشه ها تا ارتفاع 1/1 متر
پ. حسگر تشخیص انگشت ها
ت . روش های معادل دیگر

ابعاد درب طبقات در بند 7_3  آمده است

ارتفاع 195 سانتی متر به صورت حداقل سال 81 به شکل زیر تغییر یافته است
ارتفاع مفید ورودی در های طبقه باید حداقل 2 متر با روا داری 5 سانتی متر است

در استاندارد سال 81 حداقل کمی برای عرض درب طبقه عنوان نشده است و به استناد به سایر الزامات کمی عدد 0.6 متر را در نظر می گرفتند

اما در بند 7_3_2 عرض مفید ورودی درهای طبقات باید حداقل 0.6 متر بوده و بیش از 5 میلی متر بزرگتر از عرض مفید ورودی کابین در هر دو طرف باشد

آستانه ها درب طبقات بحث پاخور را بدون تغییر مجددا در بند 7_4_1 مصرح کرده است

ریل های درهای طبقات با تعییر واژه مواجه شده است که به در بند 7_4_2 هدایت کننده درها تیتر شده است 
که در بند 7_ 4_2_1 می خوانیم درهای طبقات باید به گونه ای طراحی شوند تا در حین عملکرد عادی از هدایت کننده خارج نشده گیر نکنند یا در انتهای مسیر جابجا نشوند

جایی که ممکن است  هدایت کننده ها در اثر فرسودگی ، خوردگی، و یا آتش سوزی کارآیی خود را از دست بدهند برای نگاه داشتن درهای طبقات در جای خودشان باید هدایت کننده های اضطراری  (زبانه ایمنی) پیش بینی شده باشد

در بند 7_ 4_2_2 درهای کشویی افقی طبقات ؛ باید از سمت بالا و پایین هدایت شوند

و در 7_ 4_2_3 درهای کشویی عمودی طبقه ها باید از سمت چپ و راست هدایت شوند

نحوه آویز درهای کشویی عمودی بدون تغییر خاصی در بند 7_4_3 نوشته شده است

در بند 7_5 حفاظت مربوط به عملکرد درها مصرح شده است

امشب به عنوان پایان بخش جلسه دهم بند 7_5_1 کلیات این موضوع را بیان خواهم کرد
درها و لبه ها ی آن باید به گونه ای طراحی شوند که خطر ایجاد جراحت یا آسیب دیدگی ناشی از گیر کردن شخص ، لباس، یا اشیا دیگر تا حد امکان کاهش یابد

به منظور اجتناب از خطر بریدگی در هنگام کارکرد، سطح خارجی درهای کشویی خودکار  نباید بر آمدگی ها یا فرو رفتگی هایی بیش از 3 میلی متر  داشته باشد و لبه های آن باید در جهت حرکت باز شدن، پخ شوندنظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -


Can you get an operation to make you taller?
جمعه 17 شهریور 1396 12:49 ب.ظ
I am regular visitor, how are you everybody?
This piece of writing posted at this site is truly good.
What is the tendon at the back of your ankle?
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:31 ب.ظ
Hello! I've been following your weblog for a while now and finally got the courage to go ahead and give
you a shout out from Porter Texas! Just wanted to tell you keep up the fantastic work!
mina
یکشنبه 23 خرداد 1395 01:06 ب.ظ
نیازمندیهای درج آگهی رایگان
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر