تبلیغات
اخبار واطلاعات آسانسور - تفاوت استاندارد تجدید نظر اول آسانسور با استاندارد مدون سال 81
ارتقاء كیفیت آسانسور درایران

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

:نظرسنجی

آماروبلاگ

جمعه 18 تیر 1395-09:13 ق.ظتفاوت استاندارد تجدید نظر اول آسانسور با استاندارد سال 81:
لته درهای شیشه ای باید به گونه ای ثابت شوند تا در اثر اعمال نیروهای ذکر شده در این استاندارد بدون آنکه اتصالات شیشه دچار آسیب شود نیرو را منتقل کنند

در در هایی که ابعاد شیشه آن ها از مقادیر ذکر شده 7_6_2  بدون تغییر نسبت استاندارد سال 81 باید از شیشه های لایه دار استفاده نمود و همچنین تحمل آزمون های شوک آونگی در پیوست خ آمده را نیز داشته باشند

بعد از انجام این آزمون ها کارکرد ایمن در نباید مختل شود.

با توجه به طولانی آزمون های ضربه آونگی روز سه شنبه کل وقت بحث به بررسی این آزمون قرار می دهم خواهشا برای درک بهتر موضوع مطالعه به جزوات دینامیک و مقاومت مصالح داشته باشید

در بند 7_ 2_3_ 4 نصب شیشه در باید به گونه ای انجام شود تا از خارج نشدن شیشه اتصالات آن ، حتی هنگام نشست آن، اطمینان حاصل شود

دقت کنید مصرح جدید ی در  بند 7_2_3_5 منصص شده است لته های شیشه باید دارای برچسب حاوی اطلاعات زیر باشد
الف. نام و علامت تجاری فروشنده
ب  نوع شیشه
پ. ضخامت

در بند 7_ 2_3_6  می خوانیم به منظور اجتناب از کشید ه شدن دست کودکان در درهای خودکار افقی که ابعاد شیشه آن ها از مقادیر ذکر شده در بند 7_6_2 بیشتر باشد ، ترجیحا باید تهمیداتی به منظور کم کردن این خطر انجام گیرد از قبیل 
الف کاهش ضریب دست ها و شیشه ها 
ب  مات کردن شیشه ها تا ارتفاع 1/1 متر
پ. حسگر تشخیص انگشت ها
ت . روش های معادل دیگر

ابعاد درب طبقات در بند 7_3  آمده است

ارتفاع 195 سانتی متر به صورت حداقل سال 81 به شکل زیر تغییر یافته است
ارتفاع مفید ورودی در های طبقه باید حداقل 2 متر با روا داری 5 سانتی متر است

در استاندارد سال 81 حداقل کمی برای عرض درب طبقه عنوان نشده است و به استناد به سایر الزامات کمی عدد 0.6 متر را در نظر می گرفتند

اما در بند 7_3_2 عرض مفید ورودی درهای طبقات باید حداقل 0.6 متر بوده و بیش از 5 میلی متر بزرگتر از عرض مفید ورودی کابین در هر دو طرف باشد

آستانه ها درب طبقات بحث پاخور را بدون تغییر مجددا در بند 7_4_1 مصرح کرده است

ریل های درهای طبقات با تعییر واژه مواجه شده است که به در بند 7_4_2 هدایت کننده درها تیتر شده است 
که در بند 7_ 4_2_1 می خوانیم درهای طبقات باید به گونه ای طراحی شوند تا در حین عملکرد عادی از هدایت کننده خارج نشده گیر نکنند یا در انتهای مسیر جابجا نشوند

جایی که ممکن است  هدایت کننده ها در اثر فرسودگی ، خوردگی، و یا آتش سوزی کارآیی خود را از دست بدهند برای نگاه داشتن درهای طبقات در جای خودشان باید هدایت کننده های اضطراری  (زبانه ایمنی) پیش بینی شده باشد

در بند 7_ 4_2_2 درهای کشویی افقی طبقات ؛ باید از سمت بالا و پایین هدایت شوند

و در 7_ 4_2_3 درهای کشویی عمودی طبقه ها باید از سمت چپ و راست هدایت شوند

نحوه آویز درهای کشویی عمودی بدون تغییر خاصی در بند 7_4_3 نوشته شده است

در بند 7_5 حفاظت مربوط به عملکرد درها مصرح شده است

امشب به عنوان پایان بخش جلسه دهم بند 7_5_1 کلیات این موضوع را بیان خواهم کرد
درها و لبه ها ی آن باید به گونه ای طراحی شوند که خطر ایجاد جراحت یا آسیب دیدگی ناشی از گیر کردن شخص ، لباس، یا اشیا دیگر تا حد امکان کاهش یابد

به منظور اجتناب از خطر بریدگی در هنگام کارکرد، سطح خارجی درهای کشویی خودکار  نباید بر آمدگی ها یا فرو رفتگی هایی بیش از 3 میلی متر  داشته باشد و لبه های آن باید در جهت حرکت باز شدن، پخ شوند

در های مجهز به نیروی محرکه در 7_5_2 تغییر خاصی نسبت به ویراویش قبلی نکرده است

به طور مختصر یادآوری می کنم 
نیرویی بیش  از 150 نیوتن نباید جهت جلوگیری از بسته شدن در باشد

اما در بند 7_5_1_1_2 مهم ترین تغییر در بحث حفاظت درب خودکار می خوانیم انرژی جنبشی در طبقه و قطعات مکانیکی که به صورت صلب به آن متصل شده با سرعت میانگین بسته شدن اندازه گیری یا محاسبه میشود نباید از 10 ژول بیشتر باشد که در استاندارد 81 این عدد 6 ژول بود

اما نصوص  زیر به ویراویش جدید اضافه شده است 
متوسط سرعت بسته شدن یک در خودکار کشویی در تمام طول مسیر حرکت آن باید اندازه گیری شود، جز
الف  25 میلی متر از هر انتهای مسیر حرکت،  در مورد در های که از وسط باز میشود
ب  50 میلی متر از هر انتهای مسیر حرکت، در مورد در هایی که از یک طرف باز میشوند

در مورد kp  و کلید do الزام جدیدی به استاندارد اضافه نشده و تغییر خاصی وجود ندارد

اما در مورد درب های غیر خودکار با نیروی محرکه  بند 7_5_2_1_2 تغییرات به شرح زیر اتفاق افتاده است 
درهای که در هنگام بسته شدن تحت نظارت و کنترل دایمی استفاده کننده می باشند در صورتی که انرژی جنبشی محاسبه یا اندازه گیری شده در بند بیشتر شود، میانگین سرعت سریع ترین لته نیاید بیشتر از 0.3 متر بر ثانیه باشد

در مورد روشنایی جلوی درطبقات تغییری صورت نگرفته است و همچنان حداقل روشنایی 50 لوکس باید جلوی درب طبقات تامین باشد

اما نشانگر حضور کابین در بند 7_6_2 تغییرات داشته است که در این قسمت از مطالب امروز به متون صریح شده آن خواهم پرداخت 
در صورتی که در طبقه به طور دستی کار کند لازم است استفاده کننده قبل از باز نمودن در از حضور کابین در محل آگاه شود

به منظور فوق یکی از شرایط (الف)  یا (ب) زیر، باید برقرار باشد 
الف . یک یا چند قسمت از سطح در، شفاف (مثلا شیشه ای) باشد که باید چهار شرط زیر به طور همزمان در مورد این سطوح تامین گردد
1. دارای مقاومت کافی باشد آزمون شوک آونگی در این مورد ضروری نیست
2. دارای ضخامت حداقل 6 میلی متر باشد
3 حداقل سطح شیشه خور برای هر طبقه 0.015 متر مربع باشد، به طوری که مساحت قسمت شفاف برای هر بخش شیشه خور حداقل 0.01 متر مربع باشد.
4. حداقل پهنا 60 میلی متر و حداکثر آن 15 0 میلی متر باشد . در صورتی که پهنای بخش های شفاف بیش از 80 میلی متر باشد لبه پایینی آن باید حداقل یک متر از سطح طبقه بالا تر باشد  یا 
ب.وقتی که کابین در طبقه  ای در حال ایستادن و یا متوقف است، نشانگر حضور کابین ، روشن شده، و تا زمانی که کابین در طبقه متوقف است روشن باقی بماند

به سراغ بند 7_7 بررسی بسته و قفل بودن در طبقه  می روم

ناحیه بازشو بدون تغییر حداکثر 0.2 متر برای درب لولایی و حداکثر 0.35 برای اتوماتیک است

اما تغییرات در نص های مصرح استاندارد تجدید نظر اول آمده است به شرح زیر است
حالت خاص وسایل قفل کننده مورد استفاده در شرایطی که نیاز به حفاظت های ویژه ای در برابر رطوبت و انفجار دارند، اتصال مذکور می تواند فقط مثبت باشد، مشروط بر آنکه  ارتبا ط بین فقل مکانیکی و وسیله ایمنی برقی که وضعیت قفل بودن را اثبات می کند، تنها توسط تخریب عمدی قفل قابل قطع شدن باشد

.در بند 7_7_3_1_3 می خوانیم در مورد درهای لولایی ، عمل قفل شدن باید در نزدیکترین فاصله ممکن به لبه های عمودی بسته شو درها انجام  شود، به طوری که حتی اگر لته ی درها افت یا نشست پیدا کند، به طور صحیح عمل کند

در اجزا 7_7_ 3_1_4 اجزا قفل کننده و اتصالات آن ها باید در مقابل ضربه مقاوم باشند ، از فلز ساخته شده و یا فلز تقویت شده باشد

.در بند 7_7_3_1_7 می خوانیم  عمل فقل شدن و تداوم آن باید توسط نیروی گرانش زمین ، آهنربا ی دایمی یا فنر انجام گیرد .
فنر ها باید با فشردگی عمل کنند و دارای حرکت هدایت شده باشند و طول آن ها به اندازه ای باشد که در لحظه ی باز شدن فقل ، فنر به صورت کاملا فشرده در نیاید و فضایی   بین حلقه های آن موجود باشد

در صورتی که آهنربا ی دایمی (فنر) به هر دلیلی به نحو مطلوب عمل نکند ، نیروی گرانش نباید قفل را باز کند .
در صورتی که اجزا قفل کننده در محل خود توسط عمل مغناطیسی دائمی در حالت قفل باقی بمانند، نباید بتوان با روش های ساده ای چنین اثری را خنثی نمود

بقیه الزامات قفل  بدون تغییر ماندهنظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -


http://a2ethics.org/2016-slam
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 01:00 ب.ظ
スーパーコピー財布、スーパーブランドコピー商品通販激安専門店
http://www.vistaprops.com/fr/availability/office
جمعه 30 فروردین 1398 09:31 ب.ظ
ブランド時計コピー
https://www.ratsgymnasium-bielefeld.de/index.php/aktuelles/nachrichten/
جمعه 30 فروردین 1398 09:31 ب.ظ
スパーコピー時計
http://www.mindywenderfitness.com/379142844/
جمعه 30 فروردین 1398 09:30 ب.ظ
日本人気スーパーコピーブランドの激安?通販?買取専門店!ブランドスーパーコピー財布代引きブランドコピーバッグ通販
http://vistaprops.com/fr/land
شنبه 17 فروردین 1398 08:16 ق.ظ
ブランドコピーとスーパーコピーブランドNランク専門店
What causes the heels of your feet to burn?
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:45 ب.ظ
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your site offered us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our entire community will
be grateful to you.
plaza.rakuten.co.jp
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:23 ق.ظ
Wow, that's what I was seeking for, what a information!
existing here at this webpage, thanks admin of this website.
Foot Problems
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:51 ق.ظ
Pretty! This has been a really wonderful article.

Thanks for supplying this info.
debbiehigashida.jimdo.com
جمعه 6 مرداد 1396 10:30 ب.ظ
Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long
comment but after I clicked submit my comment didn't show up.
Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted
to say excellent blog!
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 12:42 ب.ظ
Tremendous issues here. I am very happy to see
your article. Thank you a lot and I'm taking a look ahead to touch you.
Will you kindly drop me a mail?
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 07:02 ق.ظ
Wow, this piece of writing is nice, my younger sister is analyzing such things, so I am going to let know her.
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 06:47 ب.ظ
If some one desires expert view concerning blogging and site-building then i
advise him/her to pay a quick visit this website, Keep up the pleasant job.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 12:36 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo
News. Do you have any suggestions on how to get listed
in Yahoo News? I've been trying for a while but
I never seem to get there! Cheers
BHW
سه شنبه 15 فروردین 1396 02:41 ب.ظ
Hello to every , since I am genuinely eager of reading
this web site's post to be updated daily. It includes nice
information.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر