تبلیغات
اخبار واطلاعات آسانسور - تفاوت استاندارد تجدید نظر اول آسانسور با استاندارد مدون سال 81
ارتقاء كیفیت آسانسور درایران

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

:نظرسنجی

آماروبلاگ

شنبه 19 تیر 1395-09:42 ق.ظتفاوت استاندارد تجدید نظر اول آسانسور با استاندارد سال 81:
سلام مطالب مطالب امشب را از صفحه 197  بند خ_5 تفسیر نتایج
الزامات این استاندارد در صورتی بر آورده خواهند شد که پس از انجام آزمون 
الف. صفحه دچار صدمه ای کلی نشده باشد
ب . صفحه ترک نخورده باشد
پ. در صفحه هیچ گونه سوراخی مشاهده نگردد
ت . هیچ کدام از اجزا هدایت کننده ی صفحه از آن جدا نشده باشد
ث. اجزا هدایت کننده ی آن دچار هیچ گونه تغییر شکل دایمی نشده باشند
ج. سطح شیشه دچار هیچ گونه صدمه ای نشده باشد مگر ایجاد علامتی بدون ترک بر روی آن به قطر حداکثر 2 میلی متر باشد که در این صورت آزمون ضربه ی آونگی نرم دوباره تکرار می گردد و نتیجه ی این آزمون باید موفقیت آمیز باشد.

.در بند خ_6  گزارش آزمون و نحوه نگارش به شرح زیر عنوان شده است
گزارش آزمون باید حداقل حاوی اطلاعات زیر باشد
الف. نام و نشانی آزمایشگاه
ب. تاریخ انجام آزمون ها
پ. ابعاد و انجام آزمون ها
ت. نحوه ی  ثابت و نصب نمودن صفحه
ث. ارتفاع سقوط در آزمون ها
ج. تعداد آزمون های انجام شده
چ. امضاء مسئول انجام آزمون ها

پایان بخش خ_7 استثنا ء های انجام آزمون است

در صورتی که صفحات مطابق جداول خ_1و خ_2 باشند نیازی به انجام آزمون ضربه ی آونگی نیست زیرا صفحاتی با این ویژگی های این آزمون ها را بر آورده میسازند

به صفحه 45 و بند 7_8 بر می گردم که به کامل مصرح شده که آسانسور باید در حالت پارک در های اتوماتیکش بسته باشد 
در زمان کارکرد عادی آسانسور در صورتی  که فرمانی برای حرکت کابین وجود نداشته باشد ، در طبقات با عملکرد خود کار پس  از یک بازه زمانی ضروری باید بسته شوند  این بازه ی زمانی بر اساس ترافیک آسانسور تعیین می گردد برای مفهوم ساده تر این مطالب در نیم  خط زیر عبارت است
در آسانسور های دارای در تمام اتوماتیک ،  پارک دائم با در باز ممنوع می باشد

تفاوت الزامات کابین که بند 8 استاندارد و صفحه 45 مطالب از امشب خواهم گفت

در بند 8_1_1 و 8_1_2 دو تعییر نسبت به استاندارد مدون 81 دارد

که ارتفاع کابین و ارتفاع مفید ورودی های کابین از حداقل 195 سانتی متر به حداقل 2 متر با روا داری 5 سانتی متر تغییر کرده است

در الزامات تعداد مسافران افتاده است  از دو جدول موجود می توان از یکی آن برای تعیین طرفیت کابین استفاده کرد

مصرح بند 8_2_3 به شرح زیر است تعداد مسافران 
تعداد مسافران را می توان 
الف . از تقسیم بار نامی جدول پست بر عدد 75 و گرد کردن نتیجه به پایین ترین عدد صحیح به دست آورد

یا با استفاده از جدول 1_2 که مقدار کمتر ی را به دست می دهد تعیین کرد

خوشبختانه با این تغییر مشکلات گذشته تعیین ظرفیت کابین از بین خواهد رفت

در انتهای جلسه به بررسی دیواره ها و بدنه کف و سقف و کابین در مورد فضا های باز و مقاومت مکانیکی خواهیم پرداخت

در بند 8_3_1 میخوانیم کابین باید به وسیله ی دیواره ها ، کف و سقف کاملا بسته شود. فقط محل های زیر مجاز ند باز باشند
الف . ورودی ها،  برای دسترسی عادی استفاده کنندگان از کابین
ب. در ها و دریچه های اضطراری 
پ. منافذ تهویه

در بند 8_3_2 می خوانیم 
دیواره ها، کف و سقف باید از نظر مکانیکی مقاومت کافی داشته باشند
مقاومت مکانیکی مجموعه شامل چهارچوب اصلی (یوک کابین ) کفشک های راهنما ، دیواره ها، کف و سقف کابین باید در حدی باشد که بتواند در برابر نیروهای وارده در زمان حرکت عادی اسانسور، هنگام عملکرد ترمز ایمنی و یا هنگام برخورد بر روی ضربه گیرها مقاومت نماید

در نهایتا بار دیگر بحث اعمال 300 نیوتن بر 5 سانتی متر مربع به صورت زیر در بند 8_3_2_1 مصرح شده است 
مقاومت مکانیکی هر دیواره باید مقداری باشد که چنانچه نیرویی به بزرگی 300 نیوتن در هر نقطه به طور عمودی، از سمت داخلی کابین به بیرون آن روی مقطع گرد یا مربعی به مساحت 5 سانتی متر مربع به صورت همگن اعمال شود
الف. بدون هیچ گونه تغییر شکل دایمی مقاومت نماید
ب تغییر شکل کشسانی بزرگتر از 15 میلی متر ایجاد نکند

بندهای که به طور کاملا به صورت جدید   به استاندارد تجدید نظر اول  اضافه  بندهای 8_3_2_2 و 8_3_2_3و 8_3_2_4 است که الزامات شیشه های کابین می پردازد

پس به بررسی الزامات تعیین شده در نصوص بند های فوق می پردازیم

در بند 8_3_2_3 می خوانیم شیشه دیواره ها در صورت وجود باید از نوع چند لایه بوده و همچنین در برابر آزمون های شوک آونگی در پیوست د آمده است مقاوم باشند.
بعد از انجام آزمون ، ایمنی دیواره نباید تحت تاثیر قرار گرفته باشد
دیواره های کابین که در آن ها شیشه در ارتفاع کمتر از 0.9 متر تا 1.1 متر باشند . این دستگیره ها باید به قسمت دیگری به غیر از شیشه نصب شده باشد

بند 8_3_2_3 نصب شیشه در دیواره باید به گونه ای انجام گیرد تا از خارج شدن شیشه از قید و بست های آن حتی در صورت نشست اطمینان حاصل شود

در بند 8_3_2_4 مصرح شده است که لته های شیشه ای باید دارای نشانه گزاری حاوی اطلاعات زیر باشد 
الف. نام سازنده و علامت تجاری
ب  نوع شیشه
پ. ضخامت به عنوان مثال 0.76_8 میلی متر

اما در مورد استفاده شیشه در سقف کابین در بند 8_3_2_5 می خوانیم که مقررات بند 8_13 باید در مورد سقف کابین اعمال شود

در نص بند 13_8  مصرح شده است که سقف کابین در هر قسمت باید تحمل وزن دو نفر را داشته باشد، یعنی در مقابل وزن هر کدام آن ها به میزان 1000 نیوتن نیرو وارد شده بر مساحت 0.2 m  × 0.2 m بدون تغییر شکل دایمی مقاومت کند

اما در بند 8_3_3   با ر دیگر به تولید کننده کابین الزام شده است دیواره ها کف سقف کابین نباید از مواد  سریعا قابل اشتعال و یا موادی که نوع و مقدار گاز و دود هایی که می توانند تولید کنند خطر ناک باشد ، ساخته شوند

در بند 8_3_4  مصرح جدیدی در نص استاندارد مشاهده میشود به شرح زیر 
آینه و یا شیشه های تزیینی به کار رفته در دیواره یا سقف کابین باید دارای حداقل ضخامت 4 میلی متر بوده و جهت جلوگیری از ریزش در هنگام شکسته شدن از پشت با لایه چسب دار پوشانده شده باشند

سینی زیر درکابین بدون تغییر همچنان ارتفاع حداقل 0.75 متر و پخ روی صفحه افقی به اندازه 20 با زاویه 60 درجه را برای تامین حداقل استاندارد احتیاج دارد

در بند 8_5 ورودی کابین مصرح شد حداقل عرض مفید ورودی کابین 0.6 متر باید باشد

در بند 8 _6 به الزامات درهای کابین پرداخته است

بار دیگر در 8_6_2 به الزامات فواصل ضروری پرداخته است به شرح زیر 
وقتی درهای کابین بسته هستند ، کلیه ورودی های کابین به جز فواصل ضروری باید مسدود گردد.

در صورتی که این مقدار از 6 بیشتر نشود ، شرایط  این بند تامین میشود این مقدار می تواند در اثر فرسودگی به 10 میلی متر افزایش یابد

در بند 8_6_4 درهای لولا دار کابین ، باید دارای متوقف کننده هایی باشند که از چرخیدن آن به سمت بیرون کابین جلوگیری نماید.

در بند 8_6_5  به عنوان آخرین مطلب امشب می خوانیم  در صورتی در های طبقه دارای صفحات شفاف باشند، در کابین هم باید دارای صفحه یا صفحاتی شفاف باشد در کابین خود کار بوده و در حالت توقف کابین در تراز طبقه باز باقی ماند

در صورت وجود صفحات شفاف، این صفحات باید در  روی کابین به گونه ای نصب شود که وقتی کابین در تراز طبقه متوقف می باشد در راستا و رو برو ی قسمت شفاف در طبقه قرار گیرندنظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -


https://www.tutelleauquotidien.fr/Dossiers-thematiques/
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 01:00 ب.ظ
会社概要 流行や人気モデルの最新情報など、憧れのブランド全部満載しております。弊社は大人気な一流
http://www.myvibor.ru/proezdautobas/proezdautobas.php
جمعه 30 فروردین 1398 09:30 ب.ظ
ブランドスーパーコピー買取!スーパーコピーブランド激安販売
http://www.michelemerlin.fr/joomla1.5/nos-liens/35-nos-liens/12-evasion.html
جمعه 30 فروردین 1398 09:30 ب.ظ
品質が保証しております,超人気ブランドコピー激安スーパーコピーブランド通販優良店,定番人気ブランド スーパーコピーご紹介します
http://studioitalia.pl/en/kategoria/chairs
جمعه 30 فروردین 1398 09:30 ب.ظ
スーパーブランドコピー,ブランドコピー,スーパーコピー
What do eccentric heel drops do?
دوشنبه 16 مرداد 1396 01:59 ب.ظ
Greetings! Very useful advice within this post!

It's the little changes which will make the most important changes.
Thanks a lot for sharing!
http://alessandramawyer.hatenablog.com/archive/2015/09/24
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:04 ق.ظ
I am truly pleased to glance at this webpage posts which contains tons of useful facts, thanks for providing such information.
How do you treat a sore Achilles tendon?
شنبه 14 مرداد 1396 04:12 ب.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to more added agreeable from you!
However, how could we communicate?
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 01:17 ق.ظ
May I simply just say what a comfort to discover an individual who actually understands what
they are talking about on the internet. You certainly realize how to bring
a problem to light and make it important. More people really need to look at this and understand
this side of the story. It's surprising you aren't more popular because
you definitely have the gift.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 03:29 ق.ظ
I read this paragraph fully regarding the resemblance of newest and
preceding technologies, it's awesome article.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 12:43 ب.ظ
Hi friends, its great piece of writing on the topic of cultureand completely explained, keep it up all the time.
درسا
شنبه 19 تیر 1395 05:38 ب.ظ
سلام
فقط چند روزه وبلاگم رو راه اندازی کردم ، موضوع وبلاگ من یکم اختصاصیه ، یعنی فقط با وبلاگ های پر محتوا مثل وبلاگ تو تبادل لینک می کنم . اینجوری هم بازدید تو زیاد میشه و هم بازدید من.

ممنون میشم یه سر بزنی و باهام تبادل لینک کنی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر